06 juni 2009

Veckans fönster - Trippelt

Trippelfönster i kyrkan.